Frederiksborg Slotskirke FB2 Hent

Frederiksborg Slotskirke er et af de smukkeste og mest imponerenderum fra Christian 4.s tid. Med denne pragtudgivelsemarkeres 400-året for kirkens indvielse i 1617.Kirkens udsmykning havde ikke kun til formål at ære Gud, menvidnede også om kongens magt. Kongens position blev yderligereunderstreget af den rigt udsmykkede kirkestol – ligeoverfor prædikestolen – hvor han sad under gudstjenesterne.Dertil kom hans overdådige bedekammer bagest i kirken pågalleriet. I sin indretning er kirken et luthersk fyrstekapel og envisualisering af de ideer om gud og kongemagt, som den tysketeolog havde lanceret under reformationen, der var begyndtnetop 100 år tidligere i Wittenberg. Da Hillerøds kirke blæsteomkuld i en storm, åbnede Christian 4. sin kirke for byens beboere,og den har lige siden fungeret som sognekirke.Den nære relation til kongemagten understreges imidlertid af,at kirken under enevælden var kronings- og salvingskirke, ogsiden 1693 kapel for de danske ridderordner.Bogens tekster omhandler mangfoldige aspekter af kirkenshelt særlige arkitektur- og brugshistorie og er skrevet af førendeeksperter inden for området, under redaktion af historikerog museumsinspektør på Frederiksborg Slot, Thomas Lyngby

  • Navn: Frederiksborg Slotskirke
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk